برگزاری سیصدو دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران

سيصد و دومين جلسه علني شوراي اسلامي شهرتهران به رياست چمران و با حضور قاليباف و مديران ارشد شهرداري تهران برگزار شد.

ادامه مطلب
در نشست تخصصی کارگروه بررسی طرح ها و لوایح مطرح شد

به همت اداره کل تدوين قوانين و امور شورا نشست کارگروه تخصصي بررسي طرح ها و لوايح با حضور اعضاء و نمايندگان حوزه هاي مدعو برگزار شد.

ادامه مطلب

نادر شکری

مدیر کل

اخبار

تشکری هاشمی در گفت وگو با سما :

انتصاب مدیران جوان و متخصص در حوزه حمل و نقل و ترافیک

ادامه مطلب
1395/5/31 17:27:0

جماران میزبان ده ها هزار زائر شد

ادامه مطلب
1395/5/31 17:43:0

آموزش انضباط ترافیکی به مربیان رانندگی پایتخت

ادامه مطلب
1395/5/31 17:43:0